07/12/2019
6315

Yazlık Yem Bitkileri

Yazlık Yem Bitkileri Nelerdir? :

Yazın yetişen, hayvanlar için tarımı yapılan kaba yem bitkisi tohumlarına yazlık yem bitkileri denir. Yazlık yem bitkileri sıcağı sever, ılıman sıcak havada gelişir. Yazlık yem bitkilerinin başında çayır mera tohumu gelir. Çayır mera tohumumuz 8-10 karışımdır. Karışımda 8-10 farklı yem bitkisi kullanmaktayız. Yazlık yem bitkilerinin en önemlisi mera karışımıdır, uzun ömürlüdür 5 yıl gibi tarlada kalır. Otlatmaya ve biçime son derece uygundur. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda mükemmel verim artışı sağlar ayrıca atlarında dengeli beslenmesini sağlayarak performans artışı meydana getirir. 
İkinci en önemli yazlık yem bitkisi Sorgum-Sudan melezi gelir. Sorgum-Sudan otu mısır gibi sıcakta yetişir. Sıcağı çok sever. Hayvanlar tarafından çok istekli olmamakla beraber acılığı nedeniyle az tüketilir. Dekara 3-5 kg tohum ekilir. 2.5-3 m boya kadar yükselebilir. Erken dönemde 70 cmin altında hayvana yedirilmesi sakıncalıdır. Çünkü bu dönemde yoğun prusik asit seviyesi mevcuttur. 3-5 defa biçim yapılabilinir. Ayrıca otlatmaya da uygundur. 
Yazlık yem bitkilerinin en önemlilerinden Yaz Otu Teff Grass gelir. Dekara 1 kg ekilir. Ekim zamanı bahar yaz aylarıdır. Nisan 15'ten önce ekilmez. Toprak sıcaklığının belirli bir seviyeye yükselmesi ulaşması beklenir. Yaz boyu 4 defaya kadar biçilebilinir. Çok kaliteli bir ota sahiptir. Mükemmel protein seviyesi mevcuttur. At yetiştiricileri tarafından aranılan bir kaba yem bitkisidir. Atlarda sancı ve gazlı şişliğe yol açmaz. Bilindiği üzere atlar her otu tercih etmezler. Teff Grass Rooiberg otunu hayvanlara körpeyken yedirmek gerekir. Çok boylandığında selüloz oranı artacağından hayvanlar tarafından tercih edilmesi zorlaşır. Mükemmel yeşil ot ve kuru ot verimine sahiptir. Biçim, balya, slaj ve otlatma yönünde değerlendirilir.
Rodos otu yazlık yem bitkileri içerisinde çok kıymetli ve çok yıllık bir yem bitkisidir. Firmamız bu yem bitkisini ülkemize kazandırmak için çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Rodos otu yem bitkisi sıcakta gelişen bir kaba yemdir. Yakın bir gelecekte ismi çokça zikredilecektir. Çiftçilerimizin kullanımına sunulacaktır. Firmamız Italian Ryegrass, Teff Grass, Yapay Çayır Mera, Slajlık Soya yı ülkemize kazandırmıştır. Şimdi de Rodos otu üzerine yoğunlaşmıştır. 
Silajlık soya tohumu: Yazlık yem bitkileri içerisinde en yüksek proteine sahip kaba yem bitkisidir. Dekara 10 kg ekilir. Ekim Nisan 15'ten Ağustos ayına kadar devam eder. Yaklaşık 3 ayda slaj yapımına uygun hale gelir. Slajlık soya tohumu ekilirken tarla iki eşit parçaya ayrılır; yarısına slajlık soya, yarısına slajlık mısır ekilir. Biçerken de dönüşümlü olarak biçileceği için biçim esnasında römork içerisinde karışır. Çiğneme esnasında ve varsa yem karma makinesinde de karışan bu slaj karışımı homojen hale gelir. Mısırla karıştığı zaman soyalı slajın protein değeri %16-17 ye ulaşır. Bu protein oranıyla hayvanlarımıza fabrika yemi vermemize ihtiyaç kalmamamaktadır.