05/04/2022
3390

Silajlık Soya Tohumu

Silajlık soya tohumu, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Amerika kıtasında yoğun tarımı yapılan bir yem bitkisidir. Oralarda mevcut kaba yem ihtiyacını karşılamada silajlık soya çok önemli bir görev ifa etmektedir. Amerika’da temel sorun soya tohumlarının %85’i GDO’ludur. Çevre için ekosistem için GDO büyük tehlike oluşturmaktadır.

Türkiye’de de Tarım Bakanlığımız tarafından GDO’suz natürel iki silajlık soya tohumu (yemsoy soya tohumu, yeşilsoy soya tohumu) tescil ettirilerek piyasaya sürülmüştür. Enstitünün tescil ettiği bu silajlık soya tohumunu firmamız Torunoğlu Tohumculuk olarak yurt sathına yaymıştır. Bu yayım 10 yılı aşkın bir zamanda gerçekleşmiştir. Türk hayvancılığının kurtuluşunun silajlık soya tohumunda olduğunu firmamız yıllar önce keşfetmiş, o yönde ciddi çalışmalar yaparak silajlık soyayı çiftçilerimize ektirmiş, denettirmiş ve sevdirmiştir. Türkiye genelinde binlerce hayvan yetiştiricisi ineklerine, mandalarına, koyun ve keçilerine silajlık soya ekerek, silaj yaparak ya da kuru ot yaparak hayvanlarını beslemektedirler. Silajlık soya yetiştiriciliği ülkemizde her geçen gün yaptığımız çalışmalar meyvesini vermiş ve yaygınlaşmıştır.

2021-2022 yıllarında Türkiye genelinde yem ham madde girdilerinde ve fabrika yemlerinde anormal şartlarda bir fiyat artışı gözlemlenmiştir. Artan yem fiyatları nedeniyle adeta çiftçiler hayvancılık yapamaz hale gelmişlerdir. Süt ve et üretiminden elde edilen karlar yem paralarını karşılayamaz hale gelmiştir. Çözümü silajlık soya tohumu ekmektir. Silajlık soya kaba yemi, yemin panzehridir. Yem girdabından kurtuluşun anahtarıdır.

Hayvancılık yaparken kaba yem olmadan hayvancılık yapılamayacağını tüm hayvan yetiştiricileri bilmektedir. O nedenle çiftçilerimizin kaliteli kaba yem üretimine yönelmeleri büyük önem arz eder. Kaliteli kaba yemlerin kralı da silajlık soyadır. Sadece dane yemle (fabrika yemi) hayvancılık yapılamaz ama sadece kaba yemle hiç fabrika yemi vermeden hayvancılık yapılabilir. O nedenle işin çözümü kaba yem üretmekten geçmektedir. Kaba yem üretiminde ülkemizde milyon tonları bulan açığımız bulunmaktadır.

Silajlık soya ülkemizin tamamında yetiştiriciliği yapılabilir. Silajlık soya yetiştiriciliği konusunda Torunoğlu Tohumculuk olarak hem silajlık soya tohumu satışı gerçekleştirmekteyiz hem de çiftçilerimize yoğun yetiştiricilik desteği sağlamaktayız. Buradaki amacımız ticaretten ziyade çiftçilerimizin hayvancılıktan para kazanır hale getirmek ve ülkedeki hayvansal üretimi ileri seviyelere taşımaktır. Silajlık soya verimi  4.5-6 ton silaj, 1.5-2 ton kuru ottur Silajlık mısır tohumuna yakındır verimi.