09/04/2024
322

Guinea Grass Yem Bitkisi Tohumu

Guinea Grass Yem Bitkisi Tohumu

Yazın gelişen bir bitkidir. Yaz boyunca büyür ve kış ortasına kadar yeşil kalır.


Guinea Grass pek çok ülkede ekilmekterdir. %13-21 oranında ham proteine sahiptir.

Brezilya'da sığır besiciliğinde yoğun kullanılmaktadır.

Guinea Grass yaygın ekimi yapılan bir çayır mera bitkisidir. Afrika kökenli bir yem bitkisidir. Deniz seviyesinden 2000 m yüksekliğe kadar yetişebilir. 2m yüksekliğe kadar boylanabilir.

Dekara 600-700 gr tohum ekilir.


Ekim derinliği 1-2 cm.dir.